STYRELSEN

Ordförande

Lennart Lindsjö Granviksgatan 51 214 58 Malmö 0701-443 643

Vice.ordförande

Ulf Börjesson

Dunviksgatan 10

214 58 Malmö

040-94 48 24

Vicevärd

Ulf Börjesson

Dunviksgatan 10

214 58 Malmö

0730-64 88 64

Sekreterare

Ann-Britt Blixt

Tornfalksgatan 6 B

214 58 Malmö

040-837 16

Ledamot

Maria Jönsson Granviksgatan 95 214 58 Malmö 040-94 73 79

HSB-Ledamot

Eva Ekström

Ellstorpsgatan 3A

212 17 Malmö

040-29 56 02

Suppleant

Håkan Viktor

Granviksgatan 93

214 58 Malmö

040-22 36 37

Revisor

Jasminka Hadzimujag Granviksgatan 79  214 58 Malmö 073-962 59 44

Revisor

Eva Johansson

Granviksgatan 49

214 58 Malmö

040-94 61 49

Valberedning
sammankallande

Peter Magnusson

Granviksgatan 85

214 58 Malmö

040-21 27 29

Valberedning

Mats Rönnhagen Granviksgatan 49 214 58 Malmö 040-94 61 49


Fastighetskontoret Tel: 040-21 92 65 Fax: 040-21 92 65

Felanmälan görs till Vicevärd Ulf Börjesson 040-94 48 24