Bilder från byggtiden 1987 (klicka på dom så blir de större)
 

Bilder från Hösten 2007

  

Bilder från resan till Burg och Heiligenhafen Våren 2008